Právne podmienky používania tejto webovej stránky

 

Pred používaním tejto webovej stránky si pozorne prečítajte doleuvedené podmienky. Používaním tejto webovej stránky s nimi plne a bez výhrad súhlasíte.

UPOZORNENIE!

Logá, grafiky, články, písania, informácie, analýzy a dokumenty na stiahnutie a rovnako ako autorské práva obrázkov, ktoré sú na webovej stránke SMILEPOINT si Smile Partner Zrt. vyhrádza pre seba a sú vo výlučnom vlastníctve Smile Partner Zrt.

Použitie obsahu webovej stránky, vrátane písaní, použitie fotografií v časti alebo v celku na iné ako na vlastné použitie, skladovanie s akýmkoľvek iným cieľom, vytlačenie, šírenie, prenesenie, použitie na obchodné ciele ako vlastné môže dôjsť len výhradne s predbežným písomným súhlasom Smile Partner Zrt.

V prípade, že fotky, ktoré sú na webovej stránke, alebo na akejkoľvek z publikácií SMILEPOINT budú použité ako vlastné s obchodným cieľom, Smile Partner Zrt. proti používateľovi začne okamžité právne konanie a za každú fotku môže vyúčtovať denne 10 Eur za ich použitie.

Použitím týchto obrazov súhlasíte s vyúčtovaním za ich používanie, ktoré ste povinný zaplatiť pre Smile Partner Zrt.

Informácie uverejnené na webových stránkach SMILEPOINT boli síce zostavené s najväčšou starosťou, ale garanciu za ich platnosť nemôžeme niesť. Majú len informatívny charakter a môže sa stať, že informácie nie sú presné.

Za použitie informácií a údajov nesie zodpovednosť používateľ. Za presné údaje a informácie vyhľadajte našich spolupracovníkov na dole uvedených kontaktoch!

Ak si žiadate, aby Vám, alebo vašim známym SMILEPOINT poslal informačné údaje, alebo aby sme Vás kontaktovali, môžete na našich jednotlivých stránkach uviesť vaše osobné údaje (e - mailovu adresu, telefónne číslo, atď.)

Vašou návštevou našej webovej stránky nám umožníte meranie návštevnosti stránky zo štatistických dôvodov.

Poskytnutím Vašich údajov súhlasíte s tým, aby SMILEPOINT tieto údaje evidoval a zaobchádzal sa s nimi podľa pravidiel ochrany osobných údajov, dovtedy kým si Vy neželáte ich zmazanie.

SMILEPOINT vyhlasuje, že s Vašimi údajmi bude zaobchádzať podľa pravidiel ochrany osobných údajov a nezverejní ich so žiadnym cieľom nikomu bez Vášho súhlasu.

Upozorňujeme Vás, že k obsahu elektronických správ poslaných cez internet môžu mať prístup aj nekompetentné osoby, obsah poslaných správ, ostatné údaje sa môžu meniť, alebo sa môžu celkom stratiť.

V prípade, že neviete nájsť odpoveď na nejakú otázku, alebo ak naše informácie nie sú dostatočné, vyhľadajte prosím nášho osobného asistenta pomocou kontaktného formulára.

V salónoch SMILEPOINT predávame výrobky na bielenie zubov a k tomu potrebné pomôcky, ktoré naši zákazníci môžu použiť na vlastnú zodpovednosť.

Ďakujeme, že ste nás poctili vašou návštevou a dúfame, že nájdete pre Vás prospešné informácie.

Pod menom SMILEPOINT , ktorý je uvedený vo vyhlásení sa rozumie Smile Partner Zrt.

Prosíme, aby ste nám napísali Vaše pripomienky, aby sme mohli našu webovú stránku a produkty našich obchodov pravidelne upravovať.

(info@smilingslovakia.sk)

REGISTRÁCIA

Prosím, zaregistrujte sa, aby sme Vás mohli informovať o našich akciách, salónoch a aby ste mali možnosť pýtať sa našich odborníkov na bielenie zubov.

Meno

E-mailová adresa

Mesto